Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κέντρο φυσιοθεραπείας)

Ενεργό Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις.