Ο Δήμος Ικαρίας συγκρότησε επιτροπή για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού και την παροχή ειδικού βοηθήματος

Ενεργό Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις.