Δημιουργία δομής «Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Ικαριας» -Εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών

Ενεργό Καταχωρήθηκε στο Δελτία Τύπου.