ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Ενεργό Καταχωρήθηκε στο Έργα.