ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕ ΡΑΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

Ενεργό Καταχωρήθηκε στο Προμήθειες.