Το Δημοτικό Συμβούλιο της Ικαρίας είπε κατά πλειοψηφία ΟΧΙ στην αξιολόγηση

Ενεργό Καταχωρήθηκε στο Αποφάσεις.