Το Δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας για την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τους Συμβασιούχους των ΟΤΑ

Ενεργό Καταχωρήθηκε στο Αποφάσεις.