Εμφάνιση #
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Πρόσκληση 6ου Δ.Σ 2018. 25 Μαΐου 2018
Πρόσκληση 5ου ΔΣ 25 Απριλίου 2018
Πρόσκληση 4ου Δ.Σ. 19 Μαρτίου 2018
Πρόσκληση 3ου Δ.Σ 2018 23 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση 1ου Δ.Σ 2018 15 Ιανουαρίου 2018
Πρόσκληση 19ου Δ.Σ 2017 19 Δεκεμβρίου 2017
Συνέλευση για προβλήματα σχολικής στέγης Δήμου Ικαρίας 20 Νοεμβρίου 2017
Πρόσκληση 17ου ΔΣ 2017 10 Νοεμβρίου 2017
Πρόσκληση 16ου Δ.Σ 2017 10 Νοεμβρίου 2017
Πρόσκληση 15ου Δ.Σ 2017 25 Οκτωβρίου 2017