Προβολή ταινίας Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 -Το «Τελευταίο Μετρό»