Κινηματογραφικές προβολές με ελεύθερη είσοδο για όλους και το 2019