Ανάρτηση Ενημέρωσης για τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης έργου με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΑΨΑΧΑΔΕΣ - ΜΑΝΔΡΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΕΣ