Ανακοίνωση για συγκρότηση 2ης ομάδας του «Λαϊκού Εργαστηρίου Πολιτισμού»