Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης Αδείας χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων