Υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης στο Υπουργείο Οικονομίας