Διακήρυξη 2ης επαναληπτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου