Ανακοινωση για συνέλευση σχετικά την έλλειψη γιατρών στην βόρεια Ικαρία