Ενημερωτική Ημερίδα για το Κτηματολόγιο στην Ικαρία