Ανακοινωση για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Χριστο Ραχών