Υποβολή αιτήσεων για την πρόσβαση στα προγράμματα των Ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης Εθνικής εμβέλειας.