Διαμαρτυρία ενάντια στην πολιτική που εφαρμόζει η τουρκική κυβέρνηση