Δ.Τ του Δήμου Ικαριας για τις ακτοπλοϊκές Συγκοινωνίες.