Δελτίο Τύπου για αναπροσαρμογές των Δημοτικων τελών