Δ.Τ - Για την προσπάθεια χρηματοδότησης αναγκαίων υποδομών του δήμου Ικαρίας