Συνεχίζονται οι ανταλλαγές πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Δήμο Πατρεων.3