Υποβολή Προτάσεων Δήμου Ικαρίας για Προετοιμασία Έργων στην Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027