ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ