ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΥΡΙΚΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ