ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΔΡΙΩΝ -ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΟΦΥΡΑ