ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ