Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού οικονομικού έτους 2016