Ψήφιση του προϋπολογισμού καιΟλοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ικαρίας, έτους 2018