Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ικαριας για τη διοικητική μεταρρύθμιση «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1»