182-2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τεχνικό πρόγραμμα 2019 και κατανομή ΣΑΤΑ