Αποφαση Δ.Σ 191-2018 (Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ικαρίας έτους 2019 )