Αποφαση Δημαρχου Ικαρίας- Αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων