• 22753 50 401
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ενημέρωση των πολιτών για τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακαλύπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών


Από το Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση ενημέρωσης των πολιτών για τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακαλύπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών.

α) Η υπ’ αριθμ. 17647 οικ. Φ.700.20/18-03-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών».

β) Ν.4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Π.Σ. και άλλες διατάξεις (Α’ 27).
γ) Η υπ’ αριθμ. 17842 οικ. Φ.700.1 / 21-03-2022 Δγή Α.Π.Σ.

 1. Σε εκτέλεση (γ) σχετικής θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την
  ανωτέρω (α) σχετική καθορίζεται:
  • Η υποχρέωση των πολιτών, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
  • Αποσαφηνίζεται η έννοια του «καθαρισμού», ο οποίος θα περιλαμβάνει:
  ✓ Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  ✓ Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
  ✓ Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

✓ Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.
✓ Προβλέπεται η διαδικασία αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον οικείο δήμο σε
περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους υπόχρεους.
• Σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, ύστερα από αίτημα προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη διενέργεια αυτοψίας, βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, εκδίδεται Εισαγγελική παραγγελία δυνάμει της οποίας ο οικείος Δήμος προβαίνει, στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών.
• Καθορίζεται η υποχρέωση των οικείων Δήμων να διενεργούν τους τακτικούς ή
έκτακτους ελέγχους (ύστερα από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως) για δαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων καθαρισμού των υπόχρεων.
• Καθορίζονται οι κυρώσεις στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, στους οποίους επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).
2. Θα υφίσταται προσοχή από τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών μας για την επισταμένη μελέτη και εφαρμογή της (α) σχετικής στις συντρέχουσες περιπτώσεις.

Στην χώρα μας, το 95% των πυρκαγιών προκαλούνται από τον άνθρωπο!
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας!
Η φύση είναι η ζωή μας, μην την καταδικάζουμε…!
Αν αλλάξουμε συνήθειες, ίσως προλάβουμε το κακό…!


© 2022 Δήμος Ικαρίας Beta Edition