Πολιτική Προστασία

1.ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

2. ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

 3. ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

 
Περισσότερες Πληροφορίες :

https://www.civilprotection.gr/el

 


© 2020 Δήμος Ικαρίας Beta Edition