• 22753 50 401
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Έναρξη Διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ικαρίας


Έναρξη Διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ικαρίας

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη τις βασικές αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.

Κατά την κατάρτιση του ΣΒΑΚ εξετάζονται, ιδίως, θέματα που αφορούν δημόσιες μεταφορές, μη μηχανοκίνητα μέσα (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο), συνδυασμένες μεταφορές, οδική ασφάλεια, διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης, αστική εφοδιαστική αλυσίδα, διαχείριση κινητικότητας και ευφυή συστήματα μεταφορών, κίνητρα και αντικίνητρα για τους πολίτες, πρόσβαση στις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, προώθηση της ηλεκτροκίνησης, βιοκλιματικό σχεδιασμό του δημόσιου χώρου, και δίδεται έμφαση στη διεύρυνση των δικτύων ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την αντίστοιχη διεύρυνση των δικτύων των ελεύθερων, κοινόχρηστων - κοινωφελών, αστικών χώρων, συνδυάζοντας την πεζή κινητικότητα με δίκτυα πράσινων υποδομών, των δικτύων νερού (ρέματα, ποτάμια, παράκτιες ζώνες) και διαδρομών και την ολοκληρωμένη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Στο ΣΒΑΚ συνεκτιμώνται στρατηγικά κείμενα και εθνικές πολιτικές που αφορούν, ιδίως, την ανάπτυξη των μεταφορών, την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, τις στρατηγικές και κατευθύνσεις του ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού και αστικής αναζωογόνησης, καθώς και της συνεργατικής και κυκλικής οικονομίας για τα θέματα μεταφορών.

Η Μελέτη με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ικαρίας», εκπονείται με στόχο την υλοποίηση των γενικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών επιδιώξεων, για προώθηση των ήπιων μετακινήσεων στις αστικές και περιαστικές περιοχές σε επίπεδο Δήμου Ικαρίας.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) θα περιλαμβάνει:

α) Τα επιμέρους στάδια ανάπτυξής του, στα οποία περιγράφονται οι συμμετοχικές διαδικασίες με φορείς και πολίτες, προσδιορίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη, ο ρόλος και ο τρόπος συνεργασίας τους, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση, τίθενται προτεραιότητες και στόχοι, αναπτύσσονται εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα δομικά σχέδια χωρικής οργάνωσης και τα αντίστοιχα σενάρια χωρικής ανάπτυξης, καθώς και η μεθοδολογία επιλογής του αποδοτικότερου.

β) Τα μέτρα ή έργα ή δράσεις που προτείνονται προς υλοποίηση, τα οποία αφορούν είτε ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα, όπως χρήσεις γης και ρυμοτομικές ρυθμίσεις, είτε έργα υποδομών είτε παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας των συστημάτων μεταφορών, και κάθε είδους δράσεις ή πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Τα προτεινόμενα μέτρα λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες και προωθούμενες χωρικές, κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές ρυθμίσεις, καθώς και μελέτες που αφορούν την περιοχή παρέμβασης

γ) Το σχέδιο δράσης, το οποίο περιγράφει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης, τους πιθανούς φορείς υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης, καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

δ) Η μεθοδολογία παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων και της αξιολόγησης της υλοποίησής τους.

Η μελέτη Εκπονείται σε 3 Στάδια:

Α’ ΣΤΑΔΙΟ: Καταγραφή και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, διατύπωση και διαβούλευση αρχών και στόχων ΣΒΑΚ.

Β’ ΣΤΑΔΙΟ: Καθορισμός στόχων και μελετών.

Γ’ ΣΤΑΔΙΟ: Χρονοδιάγραμμα βέλτιστου σεναρίου, προϋπολογισμός, διαδικασία παρακολούθησης, οριστικοποίηση και έγκριση.

Η παρούσα έκθεση αφορά το ΣΤΑΔΙΟ Β’ «Καθορισμός στόχων και μελετών».

Η Διαβούλευση, καθώς επίσης και η ανάλυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτή, θα οδηγήσουν στην τελική διαμόρφωση του οράματος για την επίτευξη της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου για τον οποίο εκπονείτε το ΣΒΑΚ.

Η διαδικασία Διαβούλευσης αποσκοπεί στην ενημέρωση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων του Δήμου για το όραμα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας καθώς επίσης και στην άντληση απόψεων και προβληματισμών πολιτών.

Στα πλαίσια της διαδικασίας Διαβούλευσης καλούμε όλους τους φορείς αλλά και μεμονωμένους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους στο e-mail του Δήμου dak2@otenet.gr έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Για να κάνετε λήψη του Σχεδίου ακολουθήστε το σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1PwpcZKuM4GcNUXXzlELe_NTIpHPKeSgB/view?usp=sharing 


© 2024 Δήμος Ικαρίας Beta Edition