Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870-2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές»


© 2019 Δήμος Ικαρίας Beta Edition