Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870-2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές»


© 2020 Δήμος Ικαρίας Beta Edition